23.8.2017

Skupina C

Podmínky pro přijetí do výcviku v autoškole jsou:

  • vyplnění a odevzdání přihlášky do autoškoly – „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“,
  • druhá podmínka je tzv. zdravotní způsobilost, kterou Vám potvrdí Váš praktický lékař. K tomuto účelu slouží formulář „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“,
  • cizinci musí navíc prokázat tzv. obvyklé bydliště na území ČR v délce trvání minimálně šesti měsíců.

Minimální věková hranice pro získání skupiny C je 21 let.

Výcvik skupiny C je prováděn výhradně formou rozšíření ze skupiny B, C1, D1 nebo D.

Držitel skupiny C je oprávněn řídit:

  • motorová vozidla (s výjimkou traktorů) s celkovou hmotností nad 3500 kg, počet míst k sezení je omezen na 8 přepravovaných osob + 1 řidič,
  • za vozidlem smí být připojeno přípojné vozidlo o celkové hmotnosti do 750 kg.