23.8.2017

Skupina B

Podmínky pro přijetí do výcviku v autoškole jsou:

  • vyplnění a odevzdání přihlášky do autoškoly – „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“. U mladších 18 let musí být přihláška opatřena podpisem zákonného zástupce,
  • druhá podmínka je tzv. zdravotní způsobilost, kterou Vám potvrdí Váš praktický lékař. K tomuto účelu slouží formulář „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“,
  • cizinci musí navíc prokázat tzv. obvyklé bydliště na území ČR v délce trvání minimálně šesti měsíců.

Minimální věková hranice pro získání skupiny B je 18 let.Výcvik v autoškole však můžete zahájit již dříve, maximálně však 18 měsíců před dovršením minimální věkové hranice. Smysluplný výcvik by však neměl trvat déle než 4 měsíce.

Držitel skupiny B je oprávněn řídit:

  • osobní a lehká užitková vozidla s celkovou hmotností do 3500 kg, počet míst k sezení je omezen na 8 přepravovaných osob + 1 řidič,
  • za vozidlem smí být připojeno přípojné vozidlo o celkové hmotnosti do 750 kg, avšak celková hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit 3500 kg,
  • skupina B zahrnuje také skupinu AM (vozidla této skupiny mají omezenou konstrukční rychlost na max. 45 km/h).  Patří sem mopedy a tříkolky se zdvihovým objemem motoru do 50 cm3 nebo čtyřkolová vozidla o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg, se zdvihovým objemem motoru do 50 cm3,
  • v ČR a některých dalších zemích vozidla skupiny A1 (pouze však s automatickou převodovkou). Patří sem lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu motoru nejvýše 11 kW a se zdvihovým objemem motoru do 125 cm3 a tříkolky o výkonu motoru do 15 kW.